+420 465 350 711 Hledat

Informace pro uchazeče o zaměstnání

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost JCEE, s. r. o., IČ: 465 08 554, se sídlem Dobrovského 602, 563 01 Lanškroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 2229 (dále jen „správce”) tímto z pozice správce osobních údajů informuje uchazeče o zaměstnaní, jako subjekt údajů, o tom, že:

 

Z důvodu jednání o uzavření pracovní smlouvy, jejíž smluvní stranou se může stát uchazeč o zaměstnání, budou zpracovávány tyto osobní údaje uchazeče o zaměstnání:

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní číslo,
e-mailová adresa, vzdělání, předchozí praxe, případně další osobní údaje uvedené v životopise či poskytnuté uchazečem o zaměstnání (např. jazykové znalosti, absolvované kurzy, skupina řidičského oprávnění apod.)

Tyto osobní údaje budou zpracovávány z důvodu jednání o uzavření pracovní smlouvy uskutečněného na návrh uchazeče o zaměstnání. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely výběrového řízení, které je vedeno v souvislosti s hledáním zaměstnance na volné pracovní místo. Osobní údaje budou zpracovávány do doby, než bude ukončeno výběrové řízení na volné pracovní místo, případně do doby, než bude uchazeči o zaměstnání sděleno, že nebyl na volné pracovní místo vybrán.

Výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce, apod.). Správce sdělí uchazeči o zaměstnání na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje uchazeče o zaměstnání předány.

Zpracování získaných osobních údajů všech uchazečů o zaměstnání probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“).

Uchazeč o zaměstnání je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má uchazeč o zaměstnání právo na přenositelnost osobních údajů. Uchazeč o zaměstnání může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uchazeč o zaměstnání může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uchazeči o zaměstnání zodpovězeny telefonicky na tel. č. 731 466 140 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese m.kozak@jcee.cz

V případě pochybností o dodržování povinností správce se může uchazeč o zaměstnání obrátit na správce na tel. č. 731 466 140 nebo e-mailové adrese m.kozak@jcee.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tímto byl uchazeč o zaměstnání seznámen se svými právy, která mu vyplývají ze zákona a nařízení, a dále byl informován o tom, jaké osobní údaje, pro jaké účely a po jakou dobu budou správcem zpracovávány.

JCEE s.r.o.

Spolupracujeme s

logo - Jcce logo - Nisca logo - CSM logo - Janome

Nacházíte se na stránkách společnosti JCEE s.r.o. se sídlem Dobrovského 602, Lanškroun, PSČ 56301, IČ 46508554, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2229. Společnost JCEE s.r.o. je členem koncernu JE Kikai